Stemmer fra tårnet - en politisk løypemelding fra Drammen

Reisning på Nøsted, kirken som forsvant og drittdebatt

November 03, 2020 Kristin Surlien & Andreas Muri Episode 1
Stemmer fra tårnet - en politisk løypemelding fra Drammen
Reisning på Nøsted, kirken som forsvant og drittdebatt
Show Notes Transcript Chapter Markers

I denne første ordentlige episoden av Stemmer fra tårnet prøver de to programlederne, Kristin Surlien (H) og Andreas Muri (H), å finne formen på det hele, og har fått på plass noe av det de tenker kan bli faste spalter i den politiske podcasten fra Drammen.

Episoden er spilt inn i dagene etter kommunestyremøtet 26. og 27. oktober. Du får blant annet høre om reisning på Nøsted, kirken som forsvant i skyen, hvor vidt du kan lytte til vaktmestere og du får i en skikkelig drittdebatt lære hva et husdyr er.

Tårngjesten: Kommunestyrerepresentant Christina Mørkve (H).

Hva driver de med på tinget?: Stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H).

Gjennom diverse lydklipp fra kommunestyredebatten får du i løpet av episoden også høre stemmene til Jørgen Harboe Wilhelmsen (R), Fredrik A. Haaning (H), Catarina Chruchow (NTB), Tor Tveter (H), Simon Nordanger (SP), Ståle Sørensen (MDG) og Gro Nyhus (SP).

Følg oss i sosiale medier og besøk gjerne nettsiden vår: stemmerfratarnet.no

Support the show

Intro
Du lytter til stemmer fra tårnet - en politisk løypemelding fra Drammen. Podcasten for deg som er opptatt av politikk, og som bryr deg om Drammen. Vi inviterer deg på innsiden av rådhuset, opp i tårnbygningen hvor pølser og politikk blir laget, og Drammen delvis blir styrt.
 
VELKOMMEN: 

Andreas Muri
Velkommen til denne første ordentlige episoden av Stemmer fra tårnet. Mitt navn er Andreas Muri.

Kristin Surlien
Og jeg heter Kristin Surlien. Vi lanserte en liten introepisode her om dagen og responsen har vært overveldende, så nå er det gøy å være i gang for alvor. 

Andreas Muri
I denne episoden har vi på plass noe av det vi tenker kan bli faste spalter i podcasten. 

Kristin Surlien
På programmet har vi ukens tårngjest, viktige saker fra de siste kommunestyremøte, hva driver de med på tinget og sa han virkelig det.

Andreas Muri
I denne episoden får du blant annet høre om reisning på Nøsted.

Kristin Surlien
Kirken som forsvant i skyen. 

Andreas Muri
Hvorvidt du kan lytte til vaktmestere.

Kristin Surlien
Og du får i en skikkelig drittdebatt lære hva et husdyr er.

Andreas Muri
Som du skjønner har vi et fullspekket program, så nå bør vi vel bare komme i gang.

Kristin Surlien
Ja, nå braker det løs.


TÅRNGJESTEN:

Andreas Muri
Ukens tårnes gleder seg over noe så sjeldent som en politisk seier for opposisjonen.

Kristin Surlien
Ja, at et opposisjonsparti får flertall for et av sine forslag er ikke dagligdags kost i politikken.

Andreas Muri
Tårngjesten denne uken er en av Drammen Høyres unge politiske talenter.

Kristin Surlien
Da har vi med oss kommunestyrerepresentant Christina Mørkve.

Andreas Muri
Og Christina hvorfor er studenthus i drammen viktig? 

Christina Mørkve (H)
Jo, hei hei. Altså, først og fremst er det jo at Høyre har gått til valg på at vi vil gjøre Drammen til en attraktiv studentby, og jeg tror et av de viktigste virkemidlene vi har for at det skal være spennende for studenter å bo i Drammen er jo at man kan ha uformelle møteplasser utenfor forelesning, hvor man bare kan skravle ta en øl, og som heller ikke er en planlagt aktivitet. Det at studentene har et eget sted å gå til bare hvis du har et par timer til overs og har lyst til å være litt sosial, det tror jeg er kjempeviktig. Det var viktig den gangen jeg studerte i Drammen. Jeg studerte der i 3 år, og vi savnet å ha et eget studenthus som de har i større studentbyene. Også tror jeg jo at det er, altså studenthus blir en viktig del av hvorfor Drammen blir en attraktiv by å bosette seg i. Jeg tenker at studenter som kan få et nettverk, ha et godt sosialt liv i Drammen også kunne ønske seg å bli boende seinere, så det er viktig av mange grunner. Men først og fremst på grunn av studenttrivsel.

Kristin Surlien
Hva tenkte du da forslaget fikk flertall?

Christina Mørkve (H)
Jeg ble jo litt overrasket, veldig glad. Det var jo uventet forsåvidt at posisjonen skulle sprekke, sånn at vi faktisk fikk flertall. Det er å sitte i opposisjon kan jo være en liten, kan føles litt som en ørkenvandring noen ganger til, men vi har blitt ganske gode på det å fronte Høyres politikk og våre viktige saker. Og da er det jo gøy at man ser sånt som med den saken her da, at når vi har gode forslag og vi jobber godt med de, så kan man få gjennomslag. Så vi var fornøyd. 

Andreas Muri
Det med studenthus er noe man har venta på lenge, men når tror du studenthuset faktisk kan stå klart og se dagens lys? 

Christina Mørkve (H)
Det er vanskelig å si for her er jo, all honnør til studentsamfunnet i Drammen som virkelig har jobba med det her lenge og nå fått på plass en avtale. Så det siste jeg hørte er vel at vi skal prøve å være ferdig i slutten av 2021, muligens starten av 2022. Så det jeg tenker jo bare at vi må heie på og håpe at det kan komme så fort som mulig. Så bør vi jo selvfølgelig i kommunen da være på tilbudssiden for å se hvordan vi kan være med å oppnå det. 

Kristin Surlien
Veldig bra Christina, og vi kommer til å følge den saken også her i Stemmer fra tårnet, og tusen takk for at du var med oss i dag.

Christina Mørkve (H)
Jo, takk for at jeg fikk være med.

Andreas Muri
En politisk seier til opposisjonen der altså, og til den aller første tårngjesten i Stemmer fra tårnet.


VIKTIGE SAKER:

Kristin Surlien
Kommunestyret bestemmer blant annet hvordan arealene i kommunen skal disponeres, og en av de viktige sakene i dette kommunestyremøtet var sluttbehandling av reguleringsplan for Nøsted og Glassverket.

Andreas Muri
Hensikten med områdeplanen er å transformere Nøsted og Glassverket fra industri til et nytt flerfunksjonelt boligområde. Et sentralt element i planen er å etablere en sammenhengende fjordpromenade, som vil bli tilgjengelig for allmennheten.

Kristin Surlien
Ja, hvordan arealer skal utnyttes og byen utvikles er det delte meninger om. Det bar også debatten i kommunestyret preg av. La oss høre et lite utdrag først ut er Jørgen Harboe Wilhelmsen fra Rødt. 

Jørgen Harboe Wilhelmsen (R)
Dette området kommer til å være sterkt adskilt fra det øvrige området i dette strøket. Det kommer til å ligge som en ghetto, og når man topper det hele med en høyblokk som ender opp med å stå som en struttende fallos som symbol på politikkens knefall mot eiendomskapital, ja, da må Rødt stemme nei til hele prosjektet. 

Ordfører
Takk for det Jørgen Wilhelmsen fra Rødt. Da er neste Fredrik Haaning fra Høyre.

Fredrik Haaning (H)
Ja, jeg må jo si at jeg har en viss glede av å høre på innleggene fra den ærede medrepresentanten og særlig det siste med fallossymbol, det syns jeg var ordentlig bra. Nå er det jo sånn da, jeg regner med at representanten har vært til stede og sett på bygningene i det området, og det er jo helt riktig en god del gammel industrihistorie i dette området. De bygningene som han ser for seg å ta vare på det er bygninger som absolutt bør forstå bør få stå, men vi snakker om store mastodonten av industribygg som er oppført på 1990-tallet, 1970-tallet, 1960-tallet. Det er lite igjen av den opprinnelige industribebyggelsen som er noe å ta vare på. Så når man bruker ord som sanering for et område som skal transformeres til å huse mange eksisterende og nye drammensere, så blir jeg litt flau. Dette er jo et fantastisk utbyggingsprosjekt som vil huse, ja bemidlede personer, ja selvfølgelig. Det er vanskelig å kjøpe seg bolig uten å ha penger. Og så kunne jo selvfølgelig ha stemt over en type sosial boligbygging hvor kommunen da tok utbyggeransvaret og ga bort boliger, men det er ikke det vi diskuterer. Det vi diskuterer er å skaffe byens og kommunens og områdets befolkning nye bolig som ligger fint til med alle mulige former for tilbud som er nødvendig, og vi har gått mange runder med dette her. Vi vet at det er blir et bra område, ikke avskåret fra resten av byen, men tilbake igjen til den siste uttalelsen; ja, jeg gleder meg til å se denne fallosen reise seg i området. Takk. 

Andreas Muri
Vi som bor i Svelvik kjører jo titt og ofte forbi Nøsted og Glassverket.

Kristin Surlien
Ja, og det ser jo ikke spesielt lekkert ut i dag, så dette kommer nok til å bli et skikkelig løft for området.

Andreas Muri
Selv om det ble litt debatt hva er det heldigvis bare Rødt og Nei til bom som stemte mot forslaget, og områdeplanen ble vedtatt.

Kristin Surlien 
Noe helt grunnleggende for driften av en kommune er økonomien, og en annen viktig sak kommunestyret behandlet nå var rapport for andre tertial.

Andreas Muri
Kommunestyret foretok i første tertial store justeringer i tjenesteområdenes rammer. Det ble da forutsatt at de nye rammene var bindende og realistiske.

Kristin Surlien
De fleste tjenesteområder melder per andre tertial om et mindreforbruk eller balanse for den ordinære driften. Det er imidlertid fortsatt store utfordringer innenfor hovedutvalget for helse, sosial og omsorg.

Andreas Muri
Samlet sett for kommunen meldes det om et merforbruk i den ordinære driften for tjenesteområdene på om lag 48 millioner kroner.

Kristin Surlien
Deler av debatten i kommunestyret og handlet likevel om noe som kan bli fordyrende, og det er at det rødgrønne flertallet ønsker at kommunen skal slutte med konkurranseutsetting av renhold og vaktmestertjenester.

Andreas Muri
I den sammenheng hadde Nei til bom sine egne meninger om hva kommunens vaktmestere skal bruke tiden sin på. La oss høre hva er Catarina Chruchow hadde på hjertet.

Catarina Chruchow (NTB)
Det var jo veldig spesielt at du sa. Det må du utvide litt at det vaktmestrene ikke gjorde jobben sin. Det har jeg lyst til at du skal svare litt bedre på. For de gjorde faktisk en god jobb, både med det du skulle og rundt andre relasjoner. Og det er vel greit å ha litt flere roller i livet. Vi skal jo spare penger skal vi ikke det da? Da er det kanskje greit om du kan snakke med ungdommen og, lærerne har jo ikke tid stakkar. 

Ordfører
Jeg bare minner om at når vi er på talestolen, så er det ordfører vi snakker til.

Tor Tveter (H)
Ja, det var veldig glad for at du spurte meg om da. For jeg må jo bare innrømme at jeg var ikke akkurat mønstereleven, så jeg satt mye hos han vaktmesteren. Og jeg kan nå når jeg har blitt voksen si det at en del av de rådene han ga meg, dem burde jeg ikke fått. Så jeg har veldig god erfaring på at det ikke var noe særlig suksess de rådene hans. Takk. 

Kristin Surlien
Så da vet vi det, og det var de viktige sakene vi valgte å ta med i denne episoden. 


HVA DRIVER DE MED PÅ TINGET?:

Kristin Surlien
Nå er vi kommet til det som kommer til å være en fast programpost i Stemmer fra tårnet, og det er; hva driver du med på tinget? 

Andreas Muri
Og da har vi med oss stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen på Skype.

Kristin Surlien
Ja, og Kristin hva kan du brette for oss i dag? Skjer det noe spennende på tinget?

Kristin Ørmen Johnsen (H)
Ja, nå har det jo vært høstens vakreste eventyr på tinget, og det er jo høring på statsbudsjettet. Og familie- og kulturkomiteen vi er jo den komiteen da som har mest høringer. Det er 149 høringsinstanser og det har da fått 3 minutter til å frembringe sitt budskap, og det er vel det jeg vil kalle en heftig speed dating. Fra alt fra Den norske kirke til familie, barnevern, forbruker, idrett medier også videre. Så her har det gått i en lang støm av innlegg.

Kristin Surlien
Da skjønner vi jo det at det å sitte på stortinget å være i familie- og 

Andreas Muri
kulturkomiteen 

Kristin Surlien
kulturkomiteen det er travle dager og dere har nok å gjøre da?

Kristin Ørmen Johnsen (H)
Ja, vi har nok å gjøre og det er jo dette med høringer som vi har på Zoom nå, og det er jo ganske nytt. Så det blir veldig mye sånn hallo kan dere høre meg, er det på, kan vi se deg og så videre. Og på sånn speed dating så er det jo sånn at man gjerne skal høre litt hva de andre sier, men her går det i et hurtig tog og monolog. Så noen ganger har jeg ønsket meg sånn knapp som vi har på til disse debattene med Joe Biden og vår godeste Donald Trump. Fordi at det er ikke alle som klarer å holde 3 minutter og jeg prøver å være litt høflig og si nå er det ikke mer tid, men de kjører på, og da skulle gjerne hatt en sånn liten knapp, sånn muteknapp da, så det det står på ønskelista.

Andreas Muri
Det er nok flere som kunne ønske seg det, altså.

Kristin Surlien
Ja, men amerikanske tilstander ellers det ønsker du deg vel neppe?

Kristin Ørmen Johnsen (H)
Nei, da det ønsker vi oss ikke og så er det ikke alle som vi rett og slett får tak i på Zoom da. Vi har jo hatt problemer med Den norske kirke som vi strevde veldig med å få i tale, men vi konkluderte i komiteen at de rett og slett forsvant i skyen. Og der er de, men de kan jo da sende noen skriftlige ned. Ikke form av steintavler da, men litt sånn skriftlig, med de fikk vi da ikke tak i.

Kristin Surlien
Så fra steintavler til digitale budskap for Den norske kirke da?

Kristin Ørmen Johnsen (H)
Ja, det kan man kan man si. Så det er nå skal vi sitte og oppsummere alt dette, og da er det jo bra at vi har litt skriftlig. For det er jo ikke mulig å huske et budskap fra 149 stykker og, men det er veldig mye jeg husker. For det er vel ikke uten unntak at alle 149 jeg har bedt om mere penger til sine gode formål.

Andreas Muri
Ja, hvor mye er det de har ønsket seg?

Kristin Ørmen Johnsen (H)
Du, altså i kulturen så er det sånn at man kommer veldig langt med det vi kaller småmidler, altså noen millioner. Hvis vi går over i helse som jeg var i forrige periode, da begynner, da er det milliarder, men i kulturen er det millioner. Men det blir jo en del, men jeg ga opp å regne etter første dag. Men så vi går nå gjennom alt da.

Andreas Muri
Ja, men det er bra. 

Kristin Surlien
Så du overlater regninga da til finanskomiteen da kanskje?

Kristin Ørmen Johnsen (H)
Ja, de regner veldig veldig nøye, og veldig veldig bra. Så det er jo sånn at vi har jo fått et budsjett som er i regjeringen da. Vi som er en del av dem skal vi forholde oss til det, så påplussingene det kommer gjerne da i forhandlingene som skjer på Stortinget nå, og det er jo hyperspennende hva som skjer der da. 

Kristin Surlien
Det blir veldig spennende, og det kommer Stemmer fra tårnet til å følge tett det kan jeg love deg. 

Kristin Ørmen Johnsen (H)
Så bra, så bra. 

Andreas Muri
Men takk for at du var med oss, Kristin. Jeg håper at vi får lov til å ringe deg igjen ved en senere anledning, slik at vi kan holde oss oppdatert på det som skjer på Stortinget. 

Kristin Ørmen Johnsen (H)
Ja, det er veldig veldig hyggelig, og veldig morsomt å være med på dette. 


SA HAN VIRKELIG DET?:

Andreas Muri
Da har vi kommet til den faste spalten «Sa han virkelig det?», men i dag blir det nok riktigere å kalle den «Sa de virkelig det?». For i det siste kommunestyremøtet var det en rekke representanter som i samme sak utmerket seg fra talerstolen i det som skulle utvikle seg til å bli en noe merkelig debatt fra talerstolen.

Kristin Surlien
Saken det dreier seg om er vedtak om de nye politivedtektene for Drammen kommune. Det er opp til den enkelte kommune i samarbeid med politiet å avgjøre hvilke bestemmelser som ønskes. Likhet for loven er det ikke i kommunen vår i dag, siden det fortsatt er de gamle politivedtektene som er gjeldende de 3 tidligere kommuner inntil ny lokal vedtekt og forskrift er på plass. 

Andreas Muri
Ulike mennesker kan kanskje ha litt forskjellige meninger om hva politiet skal bruke sine begrensede ressurser til, men det var da Kjetil Strandbråten Sannan fra Senterpartiet fremmet et forslag om dyreekskrementer at debatten tok en litt uventet retning. Forslaget til nytt punkt lød som følger: Enhver som lufter kjæledyr eller husdyr på offentlig sted er pålagt å ta med seg de ekskrementer dyret måtte legge fra seg.

Kristin Surlien
Da tror jeg vi skal av kommunestyrets representanter opplyse oss videre om saken, og først ut er Jørgen Harboe Wilhelmsen fra Rødt.

Jørgen Harboe Wilhelmsen (R)
Jeg anser jo Senterpartiet som de som i denne sal har spisskompetanse på husdyr, og det har ikke jeg, men jeg trodde hest var husdyr. Og da måtte man jo forstå forslaget som litt sånn storbondsk, at når du skal ut å ri med hest så skal du ha en eller annen lakei gående bak og samle hestepærene, så jeg går ut fra at småbrukarlaget ikke er sterkt representert i Drammen Senterparti.

Ordfører
Da har du fått replikk fra Simon Nordanger fra Senterpartiet.

Simon Nordanger (SP)
Ja, ordfører, langt tilbake så kom familien fra en storgård, men jeg kjenner ikke så mye til den. Så jeg har ikke hatt noen lakeier som plukker dritt etter hesten. Poenget her er jo hvor du lufter hesten, og når du lufter hesten din. Hvis du hvis du tar med deg hesten i utmark og på stier så er det greit nok, men når du driter ned nabolaget så får du ta ansvar og rydde opp. For det er ikke noe tvang om å lufte hesten din i nabolaget.

Ordfører
Da er neste inntegnede taler Ståle Sørensen MDG.

Ståle Sørensen (MDG)
Takk ordfører, jeg vet ikke om noen husker et års tid siden, så var jo jeg i media over hele landet fordi jeg uttalte meg hundeposer. Så jeg har ikke tenkt å gjenta den bragden en gang til. For det er tydeligvis et veldig betent tema, men det er veldig bra at dette skal til høring og at vi ikke vedtok dette. For en ting er hester det er store dyr og det er ikke så mange av de, men en annen ting er jo at folk har jo katter. Og jeg tror på en måte at folk skal gå rundt nå og plukke opp skiten etter katta si som går rundt i nabolaget, tror jeg kanskje er litt mye å kreve. Og jeg må jo si jeg som hundeeier ønsker det velkommen for det er jo utrolig dritirriterende, for å si det rett ut, og gå og plukke opp hundebæsjen mens alle katteeiere slipper i kattene sine rundt som kan skite overalt. Så som hundeeier så ønsker jeg velkommen, men jeg tror kanskje det blir litt for mye å putte inn i politivedtektene.

Ordfører
Nå blir det veldig mange replikker, og det er fire som har tegnet seg til replikk. Jeg må bare minne om at det er bare mulig å ha to replikker. Gro Nyhus har i hvert fall tegnet seg. 

Gro Nyhus (SP)
Til informasjon så er det ganske mange skapbønder i Senterpartiet også. Der ikke alle som er i daglig drift ved verken hesteskole eller fjøs, for å si det sånn. Det jeg ønsker å si at jeg at det er faktisk viktig at vi har en mening om sånne ting, og hest for meg det er ikke noe jeg har den i stua. Det det er plass til i stua mi det er et husdyr for meg, de andre er andre dyr, om det er i drift eller ikke det spiller forså vidt ingen rolle. Og ja, tilbake til det som du nevnte på Ståle om og disse kattene. Jeg går faktisk og plukker opp etter de, for jeg har bikkje og det er det jeg har valgt å ha. Jeg har ikke valgt å ha ørtogførti andre surrende rundt meg som holder på med sitt, og jeg plukker opp det. Det hadde vært veldig fint om naboen tok en dugnad av og til. Takk.

Andreas Muri
Nå har vi veldig alle blitt litt klokere på hva et husdyr er?

Kristin Surlien
Ja, det er dyr som får plass i stua til Gro Nyhus. Resten er andre dyr.

Andreas Muri
Det hele endte med at kommunestyret sendte forslaget fra rådmannen ut på høring uten å innta noen av forslagene som ble fremmet, men de følger med i protokollen.

Kristin Surlien
Etter høringsrunden skal innspillene behandles og det endelige forslaget legges fram for kommunestyret. Det endelige vedtaket skal så sendes til politidirektoratet for kontroll og kunngjøring i Norsk lovtidende, og vil tre i kraft en måned etter at den er stadfestet av politidirektoratet. 


AVSLUTNING:

Andreas Muri
Da er vi gjennom denne første fullverdige episoden av podcasten vår.

Kristin Surlien
Vi håper du hadde en fin stund sammen med oss og at det frister til gjentakelse. 

Andreas Muri
Takk for denne gang. Vi høres igjen. 

Outro
Du har lyttet til Stemmer fra tårnet - en politisk løypemelding fra Drammen. Vi står helt og holdent for våre egne meninger, og er våre egne redaktører. Likte du det du hørte? Da hadde vi satt pris på om du trykker abonner på podkasten vår, og følger oss på Facebook.

Velkommen
Tårngjesten: Christina Mørkve (H)
Viktige saker
Hva driver de med på tinget?: Kristin Ørmen Johnsen (H)
Sa han virkelig det?
Avslutning