Stemmer fra tårnet - en politisk løypemelding fra Drammen

Grinebiter, valglov og vindmøller i aksjonæravtale

November 20, 2020 Kristin Surlien & Andreas Muri Episode 2
Stemmer fra tårnet - en politisk løypemelding fra Drammen
Grinebiter, valglov og vindmøller i aksjonæravtale
Show Notes Transcript Chapter Markers

Episoden er spilt inn i dagene etter kommunestyremøtet 17. november. Du får blant annet høre om:

  • En tårngjest som mener han blir oppfattet som en grinebiter som ikke er med på dugnad.
  • Sammenhengen mellom øl og brennevin, seksuelle relasjoner og stemmerett for 16-åringer.
  • Kan en stortingsrepresentant sees på som en liten potet?
  • Og i en debatt om myrer, vindmøller og aksjonæravtaler får du vite hva som kjennetegner en dårlig sak.

Tårngjesten: Kommunestyrerepresentant Ulf Erik Knudsen (FRP).

Hva driver de med på tinget?: Stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (AP).

Gjennom diverse lydklipp fra kommunestyredebatten får du i løpet av episoden også høre stemmene til Lavrans Kierulf (FRP), Victoria Cavallini Fevik (H), Rune Kjeldsen (SV), Tony Burner (SV), Simon Nordanger (SP), Knut Gjerde (FRP), Ståle Sørensen (MDG) og Anders Lunde (NTB).

Følg oss i sosiale medier og besøk gjerne nettsiden vår: stemmerfratarnet.no

Support the show

Intro
Du lytter til stemmer fra tårnet - en politisk løypemelding fra Drammen. Podcasten for deg som er opptatt av politikk, og som bryr deg om Drammen. Vi inviterer deg på innsiden av rådhuset, opp i tårnbygningen hvor pølser og politikk blir laget, og Drammen delvis blir styrt.

VELKOMMEN

Andreas Muri
Velkommen til Stemmer fra tårnet. Jeg heter Andreas Muri.

Kristin Surlien
Og mitt navn er Kristin Surlien.

Andreas Muri
Nå har vi vært gjennom nok en møterunde

Kristin Surlien
Ja, og dette kommunestyremøtet ble gjennomført digital og det la nok en demper på de festligste innslagene.

Andreas Muri
Men vi har da fått snekret sammen noe, og i denne episoden får du blant annet høre:

Kristin Surlien
At vår tårngjest mener han blir oppfattet som en grinebiter som ikke er med på dugnad. 

Andreas Muri
Sammenhengen mellom øl og brenneviiiin, seksuelle relasjoner og stemmerett for 16-åringer?

Kristin Surlien
Kan en stortingsrepresentant sees på som en liten potet?

Andreas Muri
Og i en debatt om myrer, vindmøller og aksjonæravtaler får du vite hva som kjennetegner en dårlig sak.

Kristin Surlien
Dette bør vel kunne fylle en episode?

 Andreas Muri
Ja, det vil jeg da tro.

Kristin Surlien
Da setter vi i gang.

 

TÅRNGJESTEN 

Andreas Muri
I forrige episode hadde vi besøk av Christina Mørkve fra Høyre, som gledet seg over kommunestyrets vedtak om studenthus i Drammen.

Kristin Surlien
Denne ukens tårngjest er en av Drammenspolitikkens gamle travere. 

Andreas Muri
Han har sittet i Drammen bystyre i en årrekke og har også representert Buskerud på Stortinget i 16 år. 

Kristin Surlien
I år har han kanskje markert seg mest som skeptiker til en del av de innførte smitteverntiltakene.

Andreas Muri
Da har vi med oss FRP’s gruppeleder, Ulf Erik Knudsen.

Kristin Surlien
Og Ulf Erik, hvorfor har det vært viktig for deg å markere motstand mot smitteverntiltak?

Ulf Erik Knudsen (FRP)
Du altså, det er jo smitteverntiltak de står jo på dagsorden overalt nå, og vi politikere vi har jo måttet forholde oss til dette her nå i siden mars, og vi skal ha en mening om det. Jeg har vært litt kritisk innimellom fordi jeg mener det er det er en oppgave for oss politikere, både lokalpolitikere og rikspolitikere, å stille noen kritiske spørsmål. Utfordre ekspertene litt og stille dem spørsmål blant annet om: ja, hvis dere foreslår å stenge ned treningssenteret, vil det virke har det no effekt? Når du stenger ned puber og restauranter, har det noen effekt? Og jeg stilte jo også ganske tidlig spørsmålet: ja hva med innvandrergrupper? Så kommer det jo frem etter en måneds tid at det faktisk var store utfordringer med innvandrergruppene. Sånn at jeg mener det er en oppgave for politikere at vi stiller litt spørsmål, og så blir det jo da litt til at man blir fremstilt som en sånn grinebiter i media. Også får man litt kjeft fordi at du ikke støtter opp om dugnaden vår også videre, men det er klart det er også tiltak jeg synes virker smart til og som sikkert har en effekt.

Andreas Muri
For det er jo krevende å være politiker i møte med eksperter og skulle utfordre det det ekspertene sier og gjøre vedtak lokalt, men føler du at du har fått noe gehør for din kritiske sans i denne sammenhengen?

Ulf Erik Knudsen (FRP)
Altså, etter hvert så dukker det jo opp at det kanskje ikke var så veldig mye smitte i treningssenter sammenheng. Og det er jo flere og flere, også medisinske eksperter, som nå påpeker. Det påpekes jo også at i Drammen har vi hatt veldig lite smitte, eller så og si ingen smitte, på skjenkesteder. Men gjennomslag politisk har det jo ikke akkurat vært i stor grad. Skal man si at man har fått gjennomslag for noe, så er det jo at det nå rettes ganske skarpe tiltak mot utenlandskfødte. Og det synes jeg er bra fordi smitten der er veldig veldig høy. Men det er jo sånn at over tid så kjemper man kamper som man ikke vinner, og så får man jo se hvordan utviklingen går. Det er jo ikke sånn at jeg ønsker at vi skal bli syke av Covid-19. Det er sånn at jeg synes at vi skal ha fornuftige tiltak, at vi skal vaske hender, vi skal prøve å holde avstand og vi skal prøve å begrense den sosiale virksomheten vår. Men jeg stiller spørsmål om en del av tiltakene om de virker. 

Andreas Muri
Men hvordan har coronasituasjonen påvirker din hverdag? 

Ulf Erik Knudsen (FRP)
Uff veldig. Jeg er et veldig sosialt menneske som liker å være ute blant folk, jeg liker å gå på jobben og møte kollegaer og diskutere, og jeg liker å gå på politiske møter i Drammen kommune, jeg liker å være på idrettsbanen sammen med sønnen min, og alle disse tingene er jo nå ting som vi ikke får gjort. Vi blir sittende gjerne på, jeg har en kontorjobb i en av Drammens nabokommuner, og det er jo fryktelig mye hjemmekontor møter og på Teams og på Zoom som veldig mange kontorister nå kjenner. Jeg synes det er veldig kjedelig.

Kristin Surlien
Ja, det kan vi være veldig enig i Ulf Erik, og så får vi håpe at det blir en om ikke en ende, i hvert fall en litt mer normalisert hverdag etter hvert.

Ulf Erik Knudsen (FRP)
Ja, og veldig mange klarer seg veldig greit i den situasjonen vi er i nå, men jeg har jo vært litt aktiv i en forening som heter Mental helse. Jeg vet at det er mennesker som sliter med ensomhet, med psykiske plager, angst og depresjoner, og jeg er veldig bekymret for hva denne Coronaen gjør for de menneskene som kanskje har et begrenset sosialt nettverk. De har kanskje begrenset med familie rundt seg. De tror jeg har et veldig ille akkurat nå. Så får vi håpe at statistikkene på selvmord og sånne ting holder seg nede, men jeg snakket med en lege i går og han hadde i og for seg to budskap til meg og det ene var: at det er mange med psykiske plager som nå sliter og at det er en del av de som får Covid-19 som blir veldig sjuke. Jeg visste vel egentlig om begge begge tingene, men jeg er veldig bekymret for hva det har å si for psyken til folk.

Kristin Surlien
Ja, det er vi helt enige og det er også viktig at vi nå følger opp med ikke bare smitteverntiltak, men også avbøtende tiltak for å hjelpe de som trenger det i etterkant av det her også. Men veldig fint, Ulf Erik. Det er første gang vi har corona som tema her i Stemmer fra tårnet, og da synes vi at du skal fortsette å bruke din kritiske sans og stille de vanskelige spørsmålene, for det er du absolutt god til. Så takker vi for at du er her sammen med oss i dag. 

 

VIKTIGE SAKER

Andreas Muri
Ukens kommunestyremøte hadde kanskje ikke verdens meste spennende saksliste.

Kristin Surlien
Nei, og som sikkert mange kan forestille seg er ikke politikk bare moro, men selv om alt ikke er moro, kan det likevel være viktig.

Andreas Muri
Det har du rett i og en av de viktige sakene i dette kommunestyremøtet var Kunnskapsgrunnlag folkehelse og levekår 2020.

Kristin Surlien
Hensikten med saken var å presentere kommunens første Kunnskapsgrunnlag Folkehelse og levekår. I dokumentet fremkommer et overordnet statusbilde av faktorer som har betydning for folkehelsen i drammenssamfunnet.

Andreas Muri
I saken foreslo Rådmannen også at dokumentet benyttes som et utgangspunkt for et kontinuerlig oversiktsarbeid, som innebærer at nøkkeltallene vil oppdateres.

Kristin Surlien
Det skal ikke stikkes under en stol at det finnes levekårsutfordringer i Drammen, så la oss høre hva noen av kommunestyrets representanter hadde å si om saken. Først ut er Lavrans Kiærulf fra FRP.

Lavrans Kiærulf (FRP)
Ja, tusen takk, ordfører. Dette kunnskapsgrunnlaget er noe vi skal ta med oss, og som danner grunnlaget for mye viktig arbeid vi skal gjøre i tiden vi har framover og i denne kommunestyreperioden. Nå er det jo slik at det ligger veldig interessante tall i de vedleggene som ligger til saken. Dette har vært diskutert i diverse komiteer. Og ønsker å vise til Dagsavisen Fremtiden som har gjort en kjempejobb med å dykke ned i disse tallene, og det var en sak som kom på trykk eller kom i hvert fall ut på nettet i går, hvor vi dessverre ser at det er veldig mye som går i gal retning når det gjelder fattigdomsproblematikk og integreringsproblemer i kommunen vår. Vi ser for eksempel at bydelen Fjell viser at det der på tross av at vi har hatt Fjell 2020 og lagt ned mye arbeid der, så går det i gal retning, for å si det rett ut. Når det gjelder frafall i skolen for eksempel så peker den sonen seg spesielt ut, og det er gjort mye gode erfaringer i de tre gamle kommunene på dette. I gamle og Drammen kommuner så hadde vi et eget integrerings- og fattigdomsutvalg i forrige periode. De kom med en del konklusjoner og et enstemmig kommunestyre i gamle Drammen kommune vedtok å lage et integreringsbarometer for å se litt hva er det som funker, hva er det som ikke fungerer, hva kan vi gjøre bedre, hvordan kan vi måle hvor godt vi lykkes med ulike tiltak og så videre, altså, hvor gode er vi og hvor ligger forbedringspotensialet? Så Fremskrittspartiet har et forslag til et nytt kulepunkt. I rådmannens framlegg så er det jo en rekke kulepunkter som som danner grunnlag for hvordan dette skal gjøres videre. Vi har et forslag til nytt kulepunkt som er at dette arbeidet som ble gjort med integreringsbarometeret, at det tas med videre i det arbeidet som skal gjøres mer kunnskapsgrunnlaget videre. Så det forslaget jeg sendt ut til alle medlemmer og vi ber om å få votert over det. Takk.

Ordfører
Da går vi videre på talerlista. Skal vi se. Da hopper jeg over den som Herman hadde der, så er det Victoria Fevik fra Høyre.

Victoria Cavallini Fevik (H)
Takk for det, ordfører. Først så må jeg jo si at det er et grundig og viktig dokument som jeg er først og fremst må skryte av. For her er det jo veldig mye vi kan jobbe videre med, og det viktigste er jo at det arbeidet som har blitt gjort og det som kommer til å fortsette ikke blir lagt i en skuff. For dette er gjort kontinuerlig et dokument som man hele tiden må jobbe med i tråd med utviklingen i kommunen. For eksempel så ble det jo nevnt i ungdomsrådet da saken var oppe der, at man ikke har fått hentet inn Ungdata-tall på grunn av coronapandemien. Og det er jo klart at hadde man gjennomført den undersøkelse i januar før pandemien i mars eller nå, så vil nok også svarene har vært ganske forskjellige. Og det gjelder jo ikke bare for ungdommene våre og uavhengig av pandemi eller ikke så er jo dette et dokument som vi bør bruke aktivt, og selvfølgelig ikke bare for ungdommene men for alle innbyggerne og alle aldersgrupper. Og dokumentet det viser jo også at vi har en vei å gå på en del områder og at det er mye som vi må ta tak i. som andre også har nevnt i dag, likevel så er vi i Høyre optimistiske. Vi gleder oss til å jobbe videre med dette. Vi synes også det er veldig bra at det har vært grundig behandlet i alle utvalg, men også sideråd, sånn som ungdomsråd, eldreråd eksempelvis. Og så til slutt så støtter vi også det er punktet som har kommet fra FRP og gleder oss til å jobbe videre med det. Takk.

Ordfører
Neste inntegna taler Rune Kjeldsen fra SV. Vær så god. 

Rune Kjeldsen (SV)
Takk for det, ordfører. Kunnskapsgrunnlaget er som mange flere før har sagt et viktig redskap for å utarbeide treffsikre tiltak. Fattigdom er hovedgrunnen til både manglende integrering og folkehelse, livskvalitet. Økt barnetrygd er et av de mest treffsikre bidrag til både økt livskvalitet og bedre folkehelse. Å få folk ut i jobb og utdanning er gode tiltak. Begge tiltakene vil kreve innsats i form av penger og personell fra kommunen, noen vi ser fram til kommer. SV støtter ikke FRPs tilleggsforslag. Vi har virkelig nok av målinger og rapportering. Takk.

Ordfører
Takk for det, Rune Kjeldsen, SV. Da fikk du en replikk fra Lavrans Kiærulf. Jeg ser det er blitt bedt om replikk to ganger, Lavrans, det er ikke nødvendig, så jeg regner med du bare skal ha en gang mot Rune Kjelsen. Vær så god.

Lavrans Kiærulf (FRP)
Ja, når Rune Kjeldsen har ordet så er det kanskje greit med to replikker, for å være helt på den sikre siden. Og mitt spørsmål til Rune Kjeldsen går jo på at i forrige periode så var jo Sosialistisk venstreparti et av de partiene som ivret for et slikt integreringsbarometeret. Den gang var jo i argumentasjonen at vi mått vite hvilke tiltak som fungerte og hvilke som ikke fungerte, og at vi måtte ha mer kunnskap på området. For å kunne sette inn til sikre tiltak så måtte vite enda mer og ha kunnskap. Hva er det som er grunnen til at SV har snudd 180 grader i den saken? Det er jo faktisk, det er ikke veldig mange år siden. Det var helt på tampen av forrige kommunestyreperiode at et enstemmig, den gang Drammen bystyre, gikk for at vi skulle lage et sånt integreringsbarometeret. Så hva er grunnen til denne snuoperasjon? 

Ordfører
Ønsker Rune Kjeldsen tilsvar på replikken?

Rune Kjeldsen (SV)
Ja, det ønsker jeg. For det første så opplever vi ikke at det er noen snuoperasjon. Det er som jeg sa i mitt innlegg, vi opplever at det er mer enn nok med rapportering og målinger av de tiltaka som er. Sånn at vi ser ikke behovet for et eget integreringsbarometer. Takk. 

Andreas Muri
Da debatten var over ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt, og mot stemmene til SV, Rødt og halve miljøpartiet ble forslaget om integreringsbarometer fra FRP også med i vedtaket.

Kristin Surlien
En annen viktig sak som ble behandlet denne uken var høring på Valglovutvalgets forslag til ny valglov.

Andreas Muri
Regjeringen oppnevnte i 2017 et utvalg som skulle lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen.  

Kristin Surlien
Utvalgets oppgave var å se på alle sider av valggjennomføringen, og om endringer i fylkesstrukturen bør få konsekvenser. 

Andreas Muri
Regjeringen har sendt valglovutvalgets forslag ut på høring, og kommunestyret behandlet denne uken Drammen kommunes høringssvar. 

Kristin Surlien
I kommunestyredebatten var det stemmerett for 16-åringer, endringer i valgkretsene og sperregrensen for utjevningsmandater som var de heteste temaene. La oss høre litt fra debatten. Vi begynner i innlegget til Tony Burner fra SV.

Tony Burner (SV)
Så er det at man noen argumenterer for 16 åringer er strafferettslig ansvarlige i den alderen, og derfor bør vi også kunne stemme. De er også modne nok til å inngå seksuelle relasjoner, derfor bør de også kunne stemme. Så modenhetsargumentet faller altså på sin egen urimelighet. Ordfører, ordningen med prøvevalg for 16-åringer ble dessverre skrota av dagens regjering. SV ønsker å senke allmenn stemmeretten for 16-åringer. Vi vil derfor fremme et eget forslag i tillegg til de to som er å gjøre det. Vi har sendt det på på polititikerpost og til hele kommunestyret. Og da er forslaget blir, det blir alternativ tre da på en måte, Drammen kommune støtter allmenn stemmerett for 16-åringer.

Ordfører
Tony Burner du har fått to replikker, ser jeg nå. Det er litt sånn liten skjerm. Simon Nordanger først og Knut Gjerde også. Først Simon Nordanger.  

Simon Nordanger (SP)
Jeg vil bare påpeke at det handler om modenhet, men det handler litt om hvilke roller og plikter du tillegges som innbygger og dermed også stemmerett. Og er du 16 år så har du ingen verneplikt da, så du trenger ikke i utgangspunktet må stilles til ansvar for den politikken som føre så gjør dine plikter i forhold til nasjonens, skal jeg si, politiske føringer. Og dette er en plikt som følger som naturlig at du har stemmerett og at du er innbygger med de rettighetene som hører til, og disse to tingene må sees opp mot hverandre. Det er derfor unaturlig i en 16 åring rettigheter som man ikke kan svare på pliktene til.

Ordfører
Så har du også replikk fra Knut Gjerde, FRP. Vær så god, Knut Gjerde. Knut Gjerde, FRP? 

Knut Gjerde (FRP)
Ja, ja, ja. Mener også Burner at disse 16-åringene som da blir myndige også skal ha lov til å kjøpe øl og brennevin? Takk.

Ordfører
Da har representant Burner mulighet til å svare på republikker fra Nordanger og Gjerde. Vær så god.

Tony Burner (SV)
Takk for det. Tar først Nordanger. Ja, altså det er jo noen plikter og rettigheter man får i ulike aldre. Når du når du er 16 så er det som jeg nevnte i stad, så er du strafferettslig ansvarlig. Du er også moden nok ifølge loven å inngå akselerasjoner. I det perspektivet kan man argumentere for at man også burde kunne stemme, men det er ikke noe mer naturlig å la en 90-åring stemme som det er for en 16 åring. Så det er på måte en like naturlig eller unaturlig. Derfor støtter vi det. Til det siste, hvem var det da igjen? Det var fra FRP var det ikke det? Ja, det var noe med alkohol alkohol. Nei, det stemmer vi ikke for. Det er jo en helt annen sak. Det er jo ikke noe slippery slope, hvis du gjør det må du gjøre andre, men i dette tilfellet så er det i hvert fall slik at SV lenge har kjempet for 16-åringers stemmerett. Og det vil vi som sagt fremme her i dag. 

Ordfører
Neste inntegne taler er Victoria Fevik fra Høyre. Vær så god.

Victoria Cavallini Fevik (H)
Tusen takk for det, ordfører. Nå har jo vår gruppeleder redegjort for hva vi kommer til å stemme i denne saken, men jeg tenkte jeg også skulle slenge meg på debatten om 16-årig stemmerett og redegjøre litt nærmere for vårt syn der. Og grunnen til det er jo fordi at saken også har vært oppe i ungdomsrådet, og der ble det jo drøfta veldig mye fram og tilbake egentlig. Det er veldig mange av de på en måte begrunnelsen for hvorfor man er mot og hvorfor man er for også kom opp. Og da gikk man til slutt for å stemme for 16-årig stemmerett, men med en tilførsel om at man da trengte mer demokratiopplæring for å kunne være i stand til å stemme. Og så skal ikke jeg gå inn og mene noe om hvor mye kunnskap som 16-åringer har eller ikke, og hvor seriøst man eventuelt tar det. Fordi jeg tror veldig mange av oss i hvertfall er unge i kommunestyret også valgte å engasjere oss når vi var veldig unge selv, og jeg har også bakgrunn fra området og vet at man kan være veldig godt opplyst og veldig seriøs også når man er ung. Men det hadde gå på for oss i Høyre det er nettopp dette med rett og plikt, og det som også har vært nevnt tidligere. Det er jo nettopp dette med at hvis man skal ha stemmerett som 16-åring, men samtidig ikke være valgbar. Så mener vi at det blir grunnleggende feil. Rett og slett fordi at skal man ha stemmerett så bør man også ha fulle rettigheter også da til å kunne bli valgt. Og det er det det går på for oss, og derfor har vi da også mot 16-årig stemmerett og ønsker at det skal være sånn som det er i dag, at det følger myndighetsalderen.

Andreas Muri
Selv om meningene spriket i alle retninger, var det ikke de store endringene det ble flertall for i kommunestyret.

Kristin Surlien
Nei, i høringsuttalelsen anbefaler Drammen kommune å beholde de gamle fylkene som valgkretser ved stortingsvalg og å beholde dagens sperregrense på 4%, og jaggu vedtok vi også at stemmerettsalderen på 18 år bør videreføres.

 

HVA DRIVER DE MED PÅ TINGET?

Andreas Muri
Da er vi kommet til neste programpost, som er Hva driver de med på tinget?

Kristin Surlien
Dagens rapport kommer fra en som bør være kjent for de fleste som følger litt med. 

Andreas Muri
Og da har vi med oss stortingsrepresentant Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet.

Kristin Surlien
Ja, og Masud, hva driver du med på tinget om dagen? 

Masud Gharahkhani (AP)
Vet du hva? Noen ganger så lurer jeg på hva vi ikke driver med, men det går jo 24/7 for tida. Jeg sikker da i kommunalkomiteen da. Det er det er liksom alt fra kommuneøkonomi til da alternative statsbudsjett for Arbeiderpartiet da, men alt fra regjeringskvartalet, distriktspolitikk, innvandring. Ja, det er litt om alt mulig. Det er jo spennende debatter da, men det er mye nå. Også er det høringer selvfølgelig rundt budsjettet og i tillegg så sitter jeg også i programkomiteen til Arbeiderpartiet, så det er mye henvendelser da. Selv om vi kan ha fysiske møter så blir det mye digitale møter. Det går litt sånn 24/7 i disse tider.

Kristin Surlien
Ja, det kan vi tenke oss, men du er jo en dreven politiker, Masud, og kan vel brukes til det aller meste. Føler du deg som en liten potet da eller?

Masud Gharahkhani (AP)
Ja altså, det er jo litt sånn det er. Vi kan jo håpe, vi kan ikke skryte på oss at vi politikere kan brukes til det meste. Kona mi er nok ikke helt enig i det, men vi kan i hvert fall lytte og lære da. Sånn at det å møte folk og snakke med folk nå, selv om vi ikke har mulighet til fysiske møter nå, så da er jo ja hele Norge er jo omtrent på Teams. Ja, så det går i å lytte og lære, så det er veldig bra.

Andreas Muri
Men i forrige episode så hørte vi Kristin Ørmen Johnsen snakke om arbeidet med statsbudsjettet i familie- og kulturkomiteen. Hvordan har dere jobbet med budsjettet hos dere i kommunal?

Masud Gharahkhani (AP)
Du altså, som jeg var inne på da. Jeg har jo sittet i familie- og kultur før, og det er en veldig hyggelig og artig komite. Og det er mange høringer der, og det er jo samme med kommunalkomiteen. Det er bare at de kommunalkomiteen så har du jo så mange saksområder. Så la oss si kommuneøkonomi da, så har vi jo hatt utrolig mange kommuner og fylkeskommuner innom som har selvfølgelig mye på hjertet. Det vet vel to kommunestyrenerder som dere, hvor mye man har på hjertet og hvor mye penger dere ønsker fra oss på Stortinget uavhengig av hva slags farge dere har. Og derfor så har jo det vært lange dager med det, og så har vi jo da en distriktsmelding som vi jobber med nå. Der er det jo mange ulike meninger, og i tillegg så har det vært regjeringskvartal og og innvandringssaker kommer jo stadig vekk. Så det er jo litt sånn det er å jobbe da, det er mangfoldig.

Andreas Muri
Men på fredager så har dere møtefri på Stortinget, stemmer det?

Masud Gharahkhani (AP)
Ja, altså da har vi ikke selve stortingsmøte. Det er riktig, men det er ikke sånn at du ikke har noe å gjøre. Det er det blir jo litt at du bruker de dagene da på å arrangere alle de møtene vi ikke har fått tid til resten av uka. Sånn at det går i det går i ett da. Det gjør det. 

Andreas Muri
Men hvordan får dere til å møte folk nå i coronatider? Man må jo jobbe på litt andre måter enn man kanskje er vant til. Hvordan fungerer det for deg?

Masud Gharahkhani (AP)
Nei, jeg må jo si at at for noen måneder siden, så var jeg i gang med reiser gjennom Buskerud. Jeg er veldig glad i å reise da. Jeg sier at jeg synes det er veldig artig å være på Stortinget, men jeg synes det er veldig kjedelig å bare være inne på Løvebakken. Altså, det jeg elsker mest med denne jobben ja det er egentlig å reise rundt og møte folk og lokalsamfunn, og høre på hva de har på hjertet. Og så får de til veldig mye bra i dette landet her, men så er det jo litt sånn at på grunn av smittehensyn så må vi jo veldig redusere det. Og da blir jo Teams-møter og jeg må jo ærlig innrømme at jeg tror jeg aldri hatt så mange møter i løpet av en dag som jeg har hatt gjennom denne Teams-tida. For det blir jo litt sånn at du kobler deg inn på ene møtet til det andre. Så du sitter jo utrolig mange timer da, men det er på samme måte en fin anledning til å holde hjulene i gang da, selv om vi ikke kan ha fysiske møter.

Kristin Surlien
Ja, vi kan kjenne igjen det med rekken av Teams-møter i kommunepolitikken også. Når det ikke er behov for å forflytte seg fysisk, så blir det fort mange møter digitalt. Så det blir ikke så mye vandring i Vandrehallen om dagen da kanskje?

Masud Gharahkhani (AP)
Nei, det er ikke så mye vandring der. Nå har det jo blitt naturlig nok på grunn av smittetrykket som er, ja det kjenner vel alle i Drammen hvor krevende det er nå, men det er jo ikke noe mindre krevende i Oslo. Så det er jo masker og prøve å gå rett inn i salen og sette seg. Og ja, å passe på avstand og alt dette da, men vi har ikke anledning til å ha Teams-møte når vi arrangerer selve stortingsmøtet, sånn er jo grunnloven. Og derfor så må vi på en måte å holde hjulene i gang i landet, men komitearbeidet foregår nå på Teams da. Det er jo egentlig litt fint.

Kristin Surlien
Ja, men veldig bra Masud. Vi som de politiske nerden vi er, så fulgte vi jo litt med på stortingets spørretime, og da så dere ut som en gjeng med bankraner alle sammen som satt der, men vi får jo håpe at at det kommer en vaksine snart og at vi kommer tilbake til mer normale tider. Så da tror jeg vi sier takk til deg vi Masud, og så ønsker vi deg lykke til videre med all jobbingen din.

Masud Gharahkhani (AP)
Takk skal du ha for hyggelig å være sammen med dere, så får dere stå på dere og da. 

Kristin Surlien
Takk for det. Ha det godt.  

Masud Gharahkhani (AP)
Ha det.

 

SA HAN VIRKELIG DET?

Kristin Surlien
Som vi tidligere har poengtert så var dagens sakliste ikke av det mest spektakulære slaget, og det bærer også møtets innlegg preg av. Tross det var det allikevel noen godbiter.

Andreas Muri
Vi oppfordrer kommunestyrerepresentantene til fremover å forberede litt mer spenstige innlegg slik at vi her i Stemmer i fra tårnet får noe å mer jobbe med. Husk det blir ikke mer moro enn man gjør det til selv, så la det gå sport i det.

Kristin Surlien
Som de fleste kanskje har fått med seg har vi politikere en egen evne til å svare på andre ting enn det vi blir spurt om, og på samme måte har Drammen kommunestyre evnen til å snakke om helt andre ting enn det sakene handler om.

Andreas Muri
Ja, og det var saken vi behandlet om aksjonæravtale for Vardar AS et godt eksempel på. 

Kristin Surlien
Aksjonæravtale er en avtale mellom aksjeeiere i et aksjeselskap. Spørsmål som ofte avtales i aksjonæravtaler er: selskapets utbyttepolitikk, fordeling av styreplasser, aksjonærenes mulighet til å omsette aksjer og avtaler om at konflikter mellom aksjonærer skal løses med voldgift.

Andreas Muri
Debatten i kommunestyret skulle vise seg å handle om helt andre ting, hvor en noe uvanlig konstellasjon rottet seg sammen. La oss hørte et kort utdrag fra den svært lange debatten, langt utenfor det aksjonæravtaler normalt handler om. Først ut er Ståle Sørensen fra MDG.

Ståle Sørensen (MDG)
Ja takk, ordfører. Jeg vil jo si det samme på et generelt grunnlag at når Nei til bom, Fremskrittspartiet og Rødt er enige om en sak, så pleier det å være en veldig dårlig sak. 

Ordfører
Neste inntegna og siste da er Anders Lunde fra Nei til bomring. Vær så god.

Anders Lunde (NTB)
Ja, nå tok vi jo litt av den debatten under utsettelsesforslaget. Jeg bare registrerer at det er mange partier som synes ei fjellemyr oppe på Åssia i følge MDG den er veldig viktig, men når en tørr myr oppe på Åssia er viktigere, er veldig viktig for MDG, men flere kvadratkilometer fjellmyr det er ikke så viktig. Det synes jeg er litt pussig. Takk.

Ordfører
Da forstår jeg det slik Ståle at du ikke klarer å få brukt systemet heller til å tegne deg til ordet eller be om replikk. Da har du replikk til Anders Lunde da regner jeg med? 

Ståle Sørensen (MDG)
Ja, nei altså, jeg ser jo selvfølgelig verdien av begge, men det er ikke det Rødt foreslo. Rødt foreslo at man skulle gå konsekvent imot at Drammen kommune skal eie et selskap som har noe som helst med det vindmøller på land å gjøre. Det er det jeg sier er ekstremt, så finnes det gode og dårlige vindmøller prosjekter. Og noen av de er imot, og andre er jeg veldig for, men å konsekvent gå imot at vi skal eie selskaper med vindmøller, det de er lite fremtidsrettet. Så det er jeg faktisk litt overrasket over at du og enkelt fra FRP også ble med på da.

Kristin Surlien
Så vil understreke at det er helt greit å mene disse tingene, men at slike ting ikke behandles på denne måten.

Andreas Muri
Det stemmer. Dette er problemstillinger som kan reises når kommunestyret behandler kommunens eiermelding. 

  

AVSLUTNING

Kristin Surlien
Nå er vi ved veis ende i denne episoden, og vi håper den har vært opplysende om enn ikke så fryktelig morsom.

Andreas Muri
I neste kommunestyremøte skal budsjettet behandles, og møtet vil vare over to dager, så da får vi nok litt mer å ta av.

Kristin Surlien
Ja, det får vi håpe på.

Andreas Muri
Da sier vi takk for denne gang. På gjenhør.

Outro
Du har lyttet til Stemmer fra tårnet - en politisk løypemelding fra Drammen. Vi står helt og holdent for våre egne meninger, og er våre egne redaktører. Likte du det du hørte? Da hadde vi satt pris på om du trykker abonner på podkasten vår, og følger oss på Facebook.

Velkommen
Tårngjesten: Ulf Erik Knudsen (FrP)
Viktige saker
Hva driver de med på tinget?: Masud Gharahkhani (AP)
Sa han virkelig det?
Avslutning