Stemmer fra tårnet - en politisk løypemelding fra Drammen

Tårnsamtale: Året som var og året som er

January 12, 2021 Kristin Surlien & Andreas Muri Episode 4
Stemmer fra tårnet - en politisk løypemelding fra Drammen
Tårnsamtale: Året som var og året som er
Show Notes Transcript Chapter Markers

Vi introduserer konseptet Tårnsamtalen, hvor vi snakker med aktuelle personer om aktuelle tema. I vår første tårnsamtale ser vi tilbake på det politiske året som gikk, og snakker om forventningene til 2021 med en journalist og en kommunist.

Gjester:

  • Hege Breen Bakken, politisk redaktør i Drammens Tidende
  • Jørgen Harboe Wilhelmsen, gruppeleder for Rødt

Følg oss i sosiale medier og besøk gjerne nettsiden vår: stemmerfratarnet.no

Support the show

INTRO 

00:00:04 Andreas Muri 

Du lytter til Stemmer fra tårnet. 

00:00:07 Kristin Surlien 

En politisk løypemelding fra Drammen. 

00:00:14 Kristin Surlien 

Vi inviterer deg på innsiden av rådhuset opp i tårnbygningen, hvor pølser og politikk blir laget. 

00:00:22 Andreas Muri 

Og Drammen delvis blir styrt.  

VELKOMMEN 

00:00:25 Andreas Muri 

Velkommen til årets første episode av Stemmer fra tårnet. Mitt navn er Andreas Muri. 

00:00:32 Kristin Surlien 

Og jeg heter Kristin Surlien. 

00:00:35 Andreas Muri 

2020 er over, og vi ønsker 2021 velkommen. 

00:00:40 Andreas Muri 

Og i det nye året innfører vi noe nytt i podkasten vår. 

00:00:44 Kristin Surlien 

Ja, det stemmer. Nå kommer tårnsamtalen hvor vi snakker med aktuelle personer om aktuelle tema. 

00:00:53 Andreas Muri 

I dagens tårnsamtale skal vi se tilbake på det politiske året som gikk og også snakke om forventningene til tjuetjueen. 

00:01:03 Kristin Surlien 

Og hva synes vi om terningkast til politikere? Til å samtale om disse temaene har vi invitert med oss både en journalist og en kommunist. 

00:01:14 Andreas Muri 

For å toppe det hele skal vi trekke vinneren av julenøttene våre. 

00:01:18 Kristin Surlien 

Var det noe mer da? 

00:01:20 Andreas Muri 

Nei, nå kjører vi i gang. 

TÅRNSAMTALE 

00:01:36 Andreas Muri 

I dagens tårnsamtale skal vi se tilbake. Vi skal se fremover, og vi skal snakke om terningkast. Dagens gjester er Hege Breen Bakken, som er politisk redaktør i Drammens Tidende, og Jørgen Harboe Wilhelmsen, som er gruppeleder for Rødt. 

00:01:58 Andreas Muri 

Velkommen til dere. 

00:02:00 Hege Breen Bakken 

Takk for å bli invitert for å begynne. Det er utrolig kjempe, kjempespennende konsept dere har på gang her, så jeg er bare superglad for å bli invitert å få være med. 

00:02:12 Jørgen Harboe Wilhemsen 

1000 takk for invitasjonen og godt nyttår. Dette har jeg sett fram til, så det blir gøy. 

00:02:20 Kristin Surlien 

Ja, før vi starter på runden, så har vi noen funfacts om kommunestyret i 2020. Det er blitt avholdt 12 møter. Vi har totalt behandlet 210 saker. Varigheten på møtene er til sammen 3620 timer og med forberedelser, utvalgsmøter og gruppemøter. I tillegg så kan vi sikkert i hvert fall 3 ganger enn på det timeantallet, så vi kan regne med at de folkevalgte har brukt over 10.000 timer på politisk arbeid i 2020. 

00:02:57 Andreas Muri 

Det er ikke tvil om at demokrati genererer masse arbeid og tar mye tid. Koronasituasjonen har ligget som en skygge over mye av det politiske arbeidet i 2020. Hege du som representerer media og ser kommunen utenfra. Hvordan mener du kommunen og de lokale politikerne har håndtert pandemien i Drammen? 

00:03:26 Hege Breen Bakken 

Det er jo en utrolig vanskelig og krevende situasjon å havne i da når man i tillegg egentlig var forberedt på å bare skulle eller bare skulle etablere en ny kommune én, så får du denne pandemien i fanget som nok har krevd utrolig mye av de som er altså sitter på de viktigste posisjonene. Men det var nok mange som måtte snu seg rundt og å få en helt annen rolle. Altså du har sett på disse er kommuneoverlege smittevernoverlege som har nærmest blir kjendiser.  

Og så tenker jeg at alt i alt, så tenker jeg at kommunen har håndtert dette bra, og når vi har spurt leserne våre også eller innbyggerne om hva de synes om tiltak og sånt, så er jo folk stort sett fornøyde. Det store flertallet er det de synes det er strengt nok passe strengt, men så synes jeg jo også at det har vært veldig bra at en del enkeltpolitikere har kommet på banen. 

00:04:28 Hege Breen Bakken 

Det underveis og stilt de kritiske spørsmålene, særlig til tiltakene da, og det den debatten trenger. Jo, den er kjempeviktig, for du ser jo nå hvordan næringslivet, kulturlivet det ligger brakk og det. Det er ikke bra for Drammen og for kommunen, så alt i alt bra. Men det er det er utrolig krevende og trist å se en del når resultater av.  

00:05:02 Kristin Surlien 

Ja, det er jo formannskapet som vi måtte ta de vanskelige vedtakene i ekstraordinære møter under koronasituasjonen. Rødt er jo ikke representert der, så Jørgen, hvordan føler du at dette er blitt håndtert fra ditt ståsted? 

00:05:08 Jørgen Harboe Wilhemsen 

Jeg har et litt ambivalent forhold. Det jeg opplever jo at det blir håndtert bra. En pandemihåndtering egner seg jo dårlig for fortløpende kommunestyrebehandling som man er nødt til å finne en mer effektiv politisk måte å behandle det på, og da er det naturlig at det er formannskapet som har den rollen som du sier det er der sitter vi ikke eller der sitter i greier så og det. Det gjør jo at man føler seg litt utenfor den store diskusjonen. 

Og så har vi valgt å ikke blande oss så mye inn i det fra utsiden også for altså rett og slett fordi at vi respekterer at det er formannskapet som håndterer pandemien. Men vi kommer til å se de langsiktige konsekvensene av dette etter hvert, og jeg tror at altså dette er ikke over når pandemien er over. Da skal vi håndtere konsekvensene av det og da kommer kommunestyret til å ha en sentral rolle i den oppfølgingen, tror jeg. 

00:06:21 Andreas Muri 

Som restauranteier, som jeg har vært inhabil i mange av de pandemi sakene som har blitt behandlet. Men en ting jeg har registrert i spesielt i sosiale medier og i kommentarfeltene Kristin, så blir mange av politikerne beskyldt for å være feige i denne sammenheng. Hva tenker du om det? 

00:06:41 Kristin Surlien 

Ja det, og jeg har jo også respondert til det, for det er det noe jeg ikke har følt meg i denne perioden. Det er å være feig, for det er ikke lett å sitte og skal ta de avgjørelsene og og de til å innføre de tiltakene som er gjort som er jo selvfølgelig veldig strenge. Så feig har jeg nok ikke følt meg nei. 

00:07:03 Andreas Muri 

Men 2020 har ikke bare handlet om korona. Det har også blitt behandlet andre politiske saker, og vi starter med deg, Jørgen. Hvilken politisk sak er det du husker best fra drammenspolitikken i 2020? 

00:07:20 Jørgen Harboe Wilhemsen 

Nei, det er jo det veldig godt spørsmål. Vi har behandlet mange store og små saker. Områder det det ene var behandling av vise at kommunestyret var delt etter helt andre skillelinjer enn det vi har i de andre sakene. Altså posisjonen var helt splittet. Vi hadde altså rett frem et forslag som. 

Det ene var behandling av vise at kommunestyret var delt etter helt andre skillelinjer enn det vi har i de andre sakene. Altså posisjonen var helt splittet. Vi hadde altså lagt frem et forslag som jeg må innrømme at jeg ble litt overrasket over at jeg fikk så stor tilslutning. 

Altså hvor var dere og Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti som stemte mot? Men resten stemte for Rødt sitt forslag om en annen utredning eller en utvidet utredning. Dette var ikke det endelig vedtak etter en sang som kommer tilbake igjen til oss, men jeg synes det var. 

Artig at jeg fikk jeg såpass god tilslutning på det, og så tror jeg dette er en sak som kommer til å følge oss lenge jeg har sagt før, og jeg tror at dette kan bli nye Marienlyst-saken. Jeg registrerer at Høyre og Arbeiderpartiet står veldig sterkt på at dette skal trumfe gjennom, og jeg tror at en av dem kommer til å måtte gi seg før denne kommer til sluttbehandling. Fordi at trykket blir stort. 

For de som ikke har fått med seg denne saken, så dreier det seg da med utredning av et bygg på over 50 meter som skal stå på sjekkpunktene og som da er høyere enn Skistadblokka som blir stående på andre siden, eller som står på andre siden av parkeringshuset og. 

Som over i tillegg da eller som alternativ utredes et kontorbygg på over 30 meter menn som skal ha samme volum som denne høyblokka, så dette er 2 massive hus som kommer der. Jeg er ikke prinsipielt imot høyhus, og det kan godt hende at dette er en fornuftig plassering av et høyhus, men samtidig så vet vi at det er planlagt flere høyhus på Strømsø og summen av disse høyhusene her ikke synliggjort for folk. 

Dette er et demokratisk underskudd i denne behandlingen fordi vi behandler disse sakene stykkevis og delt også tenker jeg og da som dette siste poenget i forhold til denne saken er at dette representerer jo på en måte starten på utviklingen på Strømsø som jeg tror alle politikerne i kommunestyret er enige om at vi trenger, men vi er nok kanskje uenige om hva slags type utvikling Strømsø du trenger, og dette er et forslag som er på kapitaleiernes premisser. 

00:10:51 Kristin Surlien 

Hørtes dette ut som et debattinnlegg, så da har du fått en replikk fra Andreas Muri her, Jørgen. Vær så god. 

00:10:57 Andreas Muri 

Jo, takk. Det er derfor jeg bare tenker sånn når man reiser litt rundt i Øst-Europa for eksempel. Så er du kanskje ikke fremmed for at kommunister nødvendigvis ikke har hatt de store motforestillingene mot høyblokker der. 

00:11:11 Andreas Muri 

Så hvorfor? Hvorfor er dette viktig for Rødt, Rødt i Drammen å holde bygninger lave sånn fra et ideologisk ståsted? 

00:11:21 Jørgen Harboe Wilhemsen 

Nei, altså, Øst-Europa referanser preller av som vann på gåsa på meg, så jeg tar ikke den så vi dette har vi kranglet om i kommunestyret før, så men men. 

00:11:32 Kristin Surlien 

Er alltid fristende for oss, vet du? 

00:11:36 Jørgen Harboe Wilhemsen 

Jeg vet, jeg er ikke prinsipielt imot høyhus, men vi har ganske mange planer allerede, og det er noe med summen at her kommer det bygg på Torgeir Vraas plass. Det ligger forslag om høyhus som erstatning for Globusgården eller oppover Globusgården, Veivesenbygget får flere etasjer. Vi har allerede Skistadblokka, og vi har hotellet, og ved siden av hotellet kommer det flere høyhus og og høye hus. 

Og vi har Bankbygget, og det at vi ikke får visualisert hvordan summen av dette kommer til å se ut før vi eventuelt sier ja til et sånt, det syns jeg er problematisk, og det mener jeg at folk i Drammen fortjener å få være med på en stor prosess på. Og ikke bare det at vi ser på en og en tegning. 

00:12:31 Kristin Surlien 

Ja du, du sa det at du fikk støtte fra uventet hold og posisjonen var også splittet. Frp hadde jo et eget forslag i denne saken, og det var at kommunen skulle erverve tomta og bygge parkeringshus der i stedet. Synes du det er et godt alternativ? 

00:12:45 Jørgen Harboe Wilhemsen 

Nei, jeg ser ikke noe poeng i å bruke den tomta til parkeringshus der. Rødt er ikke spesielt ivrig på å bygge parkeringshus, og jeg mener jo det er en tomt som vi skal utvikle og det derfor er jo det. 

Etter de absurde elementene i denne utredningen er at det såkalte null alternativet er å fortsette som det er, og det er det jo absolutt ingen som vil og ikke sant? Altså han fortsatt har en bensinstasjon der, så her blir kommunestyret bedt om å ta stilling til til 3 forhold i en i en utlending. Altså det er ikke gjøre noen ting, og så er det å bygge et høyhus på 50 meter, og så er det bygget et kontorbygg på over 30 meter menn som skal samarbeide rundt som dette høyhuset, og da blir det litt sånn som. 

Når du er møter en mobiltelefonselger på gata eller at du skal gå og kjøpe en ny oppvaskmaskin. Men de prøver å selge deg inn 3 altså de kommer med 3 alternativer hvor 2 alternativer overhodet ikke er det du er ute etter, og så blir det på en måte lurt til å si ja til det tredje alternativet. Det som man ønsker å selge inn, og det er da et høyhus på over 50 meter. Det kan hende at det er en god ide med et høyhus på 50 meter, men jeg mener at da må vi få noen flere alternativer på bordet, og det ene alternativet er da åpenbart at det bygges et helt alminnelig 5 etasjers bygg på det hjørnet, og det andre er at man bygger et hus som har. 

Samme høyde som dette alternativ en, altså over 30 meter, men som jeg ikke har det volum altså som er en boligblokk, en høyere boligblokk. 

00:14:25 Kristin Surlien 

Ja, Hege. Hva tenker du om Shell-tomta da? 

00:14:28 Hege Breen Bakken 

Jeg tenker at det har blitt en slags sånn et skifte i det der synet på på høyhus. Det er til og med Frp som jo i alle tider da jeg dekket Drammens-politikken før da vært egentlig veldig for fri utvikling og frie høyder. Og det var en eller annen som sa riv ruklet og sett opp noe høyt og svært. Men den tiden er litt borte. Jeg ser en ny vind. Det er liksom skepsis til høyhus, og det liksom føyer seg inn i en del andre sånne motstandskamper. 

Det er nå det ene, så hvis man skal liksom analysere det litt. Men jeg synes jo Rødt har et veldig godt poeng med å se hele Strømsø i sammenheng, fordi at nå blir det veldig mye sånn en tomt der og en tomt der. Og så skal man utvikle det, basert på altså hvilke føringer da? På en måte altså ser man til Oslo eller andre storbyer som bygges du høyt, men skal Drammen ha sånne massive svære bygg? 

Er det behov for det? Altså er det et marked for det? Det lurer jeg veldig på, fordi jeg tror kanskje Drammen når vi skal finne den x-faktoren sin da for å for å bli attraktiv både for næringsliv og tilflyttere og sånn, så må man kanskje finne sin måte å utvikle og bygge på i sentrumsområder for å gjøre det attraktivt, og det er ikke sikkert at et høyt på over 50 meter er greia da. Så jeg synes jo det er bra at man får satt en fot i bakken og å utrede kanskje dette på nytt og sett på nye muligheter. 

Så det blir spennende å følge med på. Jeg skal. Jeg skal koble meg litt mer på den saken faktisk, for den er den har gått litt under radaren for meg også, så det blir det blir gøy. 

00:16:31 Kristin Surlien 

Og enda viktigere nå skal jo nå skal jo kommunestyret behandle kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og der skal det jo være høringsrunder og innspillsrunder og medvirkningsprosesser. Så her, så her er det mulighet til å påvirke hvordan fremtidens drammen skal utvikles, og det så det, og det jobber vi jo med nå. 

00:16:52 Andreas Muri 

Av alle de sakene som er behandlet har sikkert også du en sak som utmerket seg i 2020, Hege. Hvilken sak er det? 

00:17:02 Hege Breen Bakken 

Det er jo litt sånn i som Jørgen også sier. Dette sakskartet har vært fyldig, og som du sier over 10.000 timers arbeid for dere som er folkevalgte. Det er det er ganske massivt, så ikke sant bunken av svære saker og viktige saker som kommunene budsjett som jo er strammere enn noen gang og debatter rundt det her store utbyggingsprosjekter som Knive, Lolland og Konnerud og Åskollen, skole og nytt sykehjem i Krokstadelva.  

Og her innledet vi også året med en ganske heftig og morsom debatt om nytt kommunevåpen. Den den husker jo godt. Og så hadde vi jo selv i Drammens Tidende ja avdekket på en måte krisa internt i MDG, og så fikk vi det på tampen av året også, den er vrakingen av Jon Helgheim som listetopp i Frp, som liksom ble noe sånt litt sånn store markante saker da.  

Og så er det jo noe med det der med oss journalister, vi liker å se framover, så det er liksom krevende å se bakover. Men dette er jo en sak som jeg synes også inneholder en del sånne, altså god debatt. Mange interesser som har vært involvert og som skapte masse debatt i våre debattspalter. Og det var denne saken om myra ved Aron skisenter, altså en relativt liten myr på 3 mål eller noe sånn. Det er vel ingen myr i landet som har hatt større innovasjon av politikere enn den myra der, tenker jeg.  

Så med den saken der som gikk først litt under radaren for også oss journalister. Vi dekka den jo også husker jeg det var en av journalistene som jeg prøvde å liksom kan du ikke se litt på denne her? Nå er fylkesmann, nei fylkesmannen, og nå har de protestert også tenkte nei, men den det er nei, vi gidder ikke gidder ikke å gjøre noe med den. 

00:19:08 Kristin Surlien 

Vanlig standard rutine. 

00:19:12 Hege Breen Bakken 

Ja, ikke sant? Det blir liksom for smått. Da trodde ikke den blir lest, men da vi var noen andre som snusa, snuser på den og begynte å skrive om det, og da eksploderte jo debatten. Så dette var en sak som engasjerte veldig. For de som ikke husker den, altså da handler jo om at Aron skisenter eller det som nå heter Ski More Drammen og hadde søkt om dispensasjon for å grave ut å demme opp denne myra med vann sånn at de kan produsere mer snø når det er korte vinter og sånn da og utvider traseen for flere aktiviteter året rundt. 

Så dette var en sak som jeg tenkte. Den inneholder utrolig mange interesser, altså næringsinteresser da på den ene siden med Drammen skisenter som ønsker å komme raskt i gang uten å måtte gjennomføre en reguleringsplan, så de søkte om dispensasjon. Da var jo det dette handler om. Noe som man jo normalt gjør, altså det er normalt å gjøre en reguleringsplan når man gjør store inngrep i naturen. Så det var jo her på en måte konflikten sto. 

Og så hadde du altså det som vi som jo skapt alle følelsene i denne debatten er at Drammen skisenter har gjort utrolig mye bra for barn og unge i drammen i mange, mange år stått på skapt minner for livet og sikkert reddet. Til og med mange liv ble det jo hevdet i denne debatten. 

Så det store idrettsmiljøet var jo veldig på å heie på for at dette skulle at de skulle få dispensasjon da til å gjøre disse tiltakene. Det ble opprettet en Facebook-gruppe som het La skisenteret leve som hadde over 10.000 følgere. Noe som er veldig mye, men så kom jo nå natur- og friluftsinteressene på banen og som var imot altså de var de var både imot at det skulle gjøres tiltak, men først og fremst imot at det skulle gis dispensasjon da for å for å sette i gang tiltak. 

00:21:40 Kristin Surlien 

Drammens tidende tok jo et ganske klart standpunkt i denne saken, og mange lurer nok på hvorfor det? 

00:21:48 Hege Breen Bakken 

Nei, altså det som jo ble tydelig. Da synes jeg i denne saken var at man nok gikk litt for fort fram uten å uten å gjennomføre, altså å få flere fakta på bordet. Og det var jo det som var hovedinnvendingen her fra fylkesmannen også, og som og som jo saken. Den endte jo også opp med at opp med at Fylkesmannen i innlandet krevde at det skulle at det skal gjennomføres en reguleringsplan, men det som det handler om er jo ikke om at det at man er imot skisenteret, eller om det er leve eller dø for skisenteret og alt det det står for.  

Altså Drammens Tidende er kjempeglad i det de får til der og heier på skisenteret i Aron. Det har jeg alltid gjort, men det handler også om at alle må ha må behandles likt og at store naturinngrep krever at man får avdekt risikofaktorer og at alle blir hørt var jo det var jo her altså det som er at når man gir dispensasjon så er det flere parter som da ikke får sagt sin mening da i saken. 

Så altså det. Det var vårt ankepunkt inn i denne saken, og vi mente jo også at ved å gi dispensasjon så vil du få da en ny runde med fylkesmannen og at det ville trekke ut i tid. Og det kunne han kanskje spart hvis man hadde krevd en reguleringsplan i første omgang da. 

Og det tror jeg kanskje, det antar jeg hvert fall at det er en lærdom for de som sitter i hovedutvalget for teknisk, også i ettertid. At man kanskje ikke skal være så raske på labben med å gi i disse dispensasjonene da fordi det ender opp i en sånn runde. 

00:24:00 Andreas Muri 

Og du sitter jo i dette hovedutvalg, Jørgen, hva tenker du om myra? 

00:24:06 Jørgen Harboe Wilhemsen 

Ja, jeg var jo med å behandle denne. Jeg var jo også en av de politikerne som labber rundt oppi myra, og uten at jeg sto på talerstolen og tok av meg skoene etterpå. Det men. 

00:24:17 Kristin Surlien 

Blei du våt på beina? 

00:24:19 Jørgen Harboe Wilhemsen 

Jeg ble ikke våt på beina. Det var for så vidt relativt tørt mens jeg var der, men jeg er jo en av de som har stemt mot at de skulle få lov til å gå løs på myra og, og det var ikke noe lett avgjørelse å ta nettopp fordi at det var så stort engasjement rundt saken, men jeg tenker at som Hege sier at det her var poenget, at det man må forvente at det lages en reguleringsplan på et sånt inngrep, og den saken som vi fikk var ganske tynn. 

Det ligger jo ikke med noen ordentlig utredning av konsekvenser eller hvordan dette skal se ut og så veldig, veldig enkel saksframstilling. Og da tenker jeg at vi må ta ansvaret og si at nei, her må det. Dette må ordentlig konsekvensutredes det, og jeg tror har rett i at her da kaster man bort mye tid på noe som ville blitt utfallet uansett. 

00:25:47 Andreas Muri 

Høyre stemte jo for denne dispensasjonen, Kristin. Ja, hvorfor gjorde vi det? 

00:25:54 Kristin Surlien 

Nei, jeg vi så på dette som en dispensasjonssak som vi kunne støtte og være med på fordi skisenteret trengte en kjapp avgjørelse, og vi anså dette som innafor det som vi kunne bruke det politiske, vårt politiske skjønn på, og vi hadde en god debatt på det i gruppa og landet på at vi vil gi dispensasjon. Og så var jo da å gå gjennom en full reguleringsplan som jo er mere tidkrevende og dyrere som en plan b. Og så ble det jo da planen ble til slutt da. 

00:26:32 Hege Breen Bakken 

Nå ja, bare skyte inn her at denne saken, altså grunnen til at jeg også valgte ut den. Den hadde jo en del sånne humoreffekter. Vi husker jo alle denne her legendariske stuntet fra talerstolen til Thor Sigurd Syvaldsen i Arbeiderpartiet, som hadde da vært en av de som hadde tråkket opp i myra der og dro opp til skoen fra under talerstolen, og slo et slag for det han sto for, og det Arbeiderpartiet sto for og ja mente at myra var tørr, ergo var det ingen reell myr. 

00:27:11 Kristin Surlien 

Ja, det var kanskje nok myrprat, og nå har vi snakket om året som var, men nå er vi inne i et helt nytt år. Hege, hva er dine forventninger til Drammen for 2021? 

00:27:26 Hege Breen Bakken 

Jeg gleder meg jo til at det er et valg valgår. Det blir kjempespennende. Det er det er. Det er veldig uforutsigbart hvor dette ender en særlig denne kampen mellom de nå 3 store partiene i Norge, Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet, så det blir spennende og lokalt så har vi jo store saker som skal opp på agendaen igjen, som for eksempel plassering av togparkering i byen nå, og det blir jo spennende å følge med også på utvikling av den nye kommunen.  

Den er jo på en måte ikke ferdiglagd. Det er mye som gjenstår der, og så mener jeg jo at denne rapporten fra Telemarksforskning som ble presentert for formannskapet før jul som jo peker på, det er sånn da. Hvordan skal drammen på tak i disse attraktive i nye innbyggerne, småbarnsfamiliene med høye inntekter og høyere utdanning? Den debatten den vil jo bare fortsette og hvordan skal vi bygge, og hvordan skal vi tilrettelegge for boliger og næring i byen framover?  

Det blir jo kjempespennende debatter, men akkurat nå, så i kjølvannet opp det som skjer i USA, så er jeg egentlig opptatt også av de etterdønningene der, og vi har jo på en måte også vært litt inne på det også det. Men hvordan vi forholder oss til fakta hvor kunnskapsbaserte er de politiske beslutningene som tas, og hvordan bevarer vi tilliten i disse demokratiske institusjonene vi er så glade i at vi har i Norge da? 

Så jeg tenker at dette oppgjøret mer konspirasjonsteorier og hat og løgner, og sånn er også noe vi må faktisk følge med på i vår egen bakgård, og jeg fikk senest i dag etter å ha skrevet innleder om det en henvendelse om folk som kjenner og har venner som har falt ned dette her rabbit hole da. 

Og det er det er utrolig skremmende, så jeg tenker at dette må følge med på hvordan kunnskapen forvaltes og hvordan vi forholder oss til fakta blir også spennende og hvordan politikere også gjør det det. Det kommer vi nok tilbake til fordi denne tilliten er jo noe av det mest dyrebare vi har av kapital i disse tider, og den må vi ta vare på. 

00:29:54 Andreas Muri 

Hva med deg da, Jørgen? Hva er dine forventninger til det politiske året 2021? 

00:30:02 Jørgen Harboe Wilhemsen 

Ja for forventninger i en positiv forstand er det kanskje ikke så veldig mye av, men jeg tror at koronaen kommer til å prege dette året også etter at pandemien er ferdig. Det både i forhold til å sikre arbeidsplasser, men også håndtere konsekvensene for enkeltmenneskene som har kommet ekstra dårlig ut av denne. Det kommer til å være viktig for oss, og så er det jo denne kommunesammenslåingen som vi må forholde oss til, og hvor vi ser at det glansbildet som man forsøkte å tegne opp i forkant i liten grad blir sånn. 

Å at det. Ja, det ene er at vi må få organisasjonen til å fungere, men det er også noe med at de tidene som man så for seg at man skulle få til, ikke bli sånn. Men det er jo sånn at når krybben er tom, så bites hestene. Og det skal bli spennende å følge posisjonen med hva de, altså hvordan det går med posisjonen når de nå egentlig ikke har det økonomiske handlingsrommet til å gjøre de tingene som de hadde planlagt at vi skulle gjøre? Og det er jo litt. 

00:31:38 Kristin Surlien 

Eller lovt som vi i opposisjonen vil si da. 

00:31:41 Jørgen Harboe Wilhemsen 

Ja og sånn sett, så er det jo spennende. Det er jo spennende for opposisjonspolitikere, enten man sitter på den ene siden eller den andre siden av opposisjonen. 

Jeg kommer til å være opptatt av summen av de små sakene som dreier seg om å utjevne forskjeller i Drammen. Ikke sant? Så jeg er redd for den utviklingen som er ved større og større forskjeller, og jeg tror at et samfunn som får større og større forskjeller danner grobunn for den situasjonen som Hege beskriver, og derfor er det viktig å slåss for å redusere forskjellene som vi i stort og smått, og det kan være seg på, kanskje litt sånne symbolsaker som må få med kontrollutvalget på å gå gjennom styregodtgjørelser som jeg er jo overraskende fikk tilslutning til sist, men også de store sakene som dreier seg om barnetrygd og redusert oppholdsbetaling i barnehagene, sånne typer saker. 

00:32:48 Andreas Muri 

Sånn for egen del så var jeg jo blant de som var med på å bygge opp forventningene til den nye kommunen. Og det har jo vært spennende å følge med på hvordan den nye kommunen har blitt til, så er jeg selvfølgelig den uheldige situasjonen å være opposisjonspolitiker, og det kan jo være frustrerende når ting ikke blir nødvendigvis slik man ønsker at de skulle blitt.  

Men en av de ambisjonene som vi hadde for den nye kommunen nå var jo en styrking av lokaldemokratiet, og nå har jo mye av arbeidet med det jeg blir satt på vent nettopp med bakgrunn i korona, men en av de tingene jeg har jeg har forventninger til i det nye året er jo at vi skal få nærdemokratiordningene opp og gå.  

For det er nok litt som det Hege er inne på knytta til knytta til bekymringer fra USA med bakgrunn i Trump og så videre. Det måter vi kan ivareta tilliten mellom politikere og innbyggerne, og for å kunne ivareta den, så tror jeg det er viktig at man også snakker sammen, og så er det jo ikke sånn at alle i et demokrati kan få det som de vil, men jeg tror det også er viktig at vi politikere bidrar til å få folk til å forstå når de ikke får det akkurat som de vil.  

Og da trenger man arenaer for dialog, og det tror jeg nærdemokrati ordningene vi skal i gang med å kjøre i gang nå i drammen kan bidra til, men det må ikke stoppe ved disse nærdemokratiutvalgene eller nærutvalgene som vi kaller dem. Det det må også gjennomsyre mer av det arbeidet utover det. Og da blir jo kommuneplanarbeidet som vi skal i gang med blir en viktig, på en måte milepæl for hvordan de tar i bruk tar i bruk innbyggerne våre i arbeidet med å utvikle kommunen sammen. For der tror jeg det er gode muligheter for å åpne for involvering og bidrag. Men da må man ville det, og man må gjøre det, og det er jo mye enklere å ikke gjøre det. Ja, så da er det viktig at vi politikere ikke blir late oppi det hele. 

00:35:29 Kristin Surlien 

Ja, og som Hege var inne på, så er vi fortsatt i etableringsfasen av den nye kommunen, og vi har langt igjen, og nå har ikke kommunen korona, men det er noen barnesykdommer ute og går her, og de må jo behandles, og jeg forventer at alle folkevalgte er med på å jobbe til det beste for at vi skal få det til enten man sitter i posisjon eller i opposisjon. Jørgen, har du noe ekstra kommentarer til det vi har snakket om? 

00:35:58 Jørgen Harboe Wilhemsen 

Jeg er forsiktig optimist i forhold til nærmiljøutvalg strukturen, men man skal være positiv til mer demokrati og mer medvirkning. Det alt sånt er av det gode, men det er en viss fare for at disse utvalgene får for lite gjennomslagskraft, altså at de som sitter der opplever at i første runde, så får man sagt veldig mye man blir. Man opplever at man blir hørt og så går det en stund også så opplever man å ja, men dette var det jo ikke noe penger til å gjennomføre det heller, ikke sant? Altså, man får en skuffelse som er større enn den den, altså som nuller ut en forventning som man hadde når man gikk inn i det, fordi at det ikke gir noen resultater at man opplever at man har brukt mye tid på noe som ikke førte til noe. Og det tror jeg faren med det opplegget.  

Vi sitter jo i utvalget for Strømsø-området, og det er et område som er i spennende utvikling. Så og det å forankre den utviklingen, den det området i befolkningen som bor der må jo være helt avgjørende. Det så det som skal bli spennende i årene som kommer, vil jo være om vi klarer å få til en byutvikling på Strømsø siden som ikke fører til en gentrifisering. Ja, altså klarer vi å drive byutvikling på premissene til de folka som allerede bor der. 

Ofte så er den type byutvikling gir resultat av at de som bor der eller jobba der i utgangspunktet. De blir skjøvet ut til andre steder. Så det er det som jeg synes det kommer til å bli spennende med Strømsø. Så utviklingen her er den klarer vi det og holde på de folkene som bor der, gjøre det til noe som vi opplever som fornuftig. Og ikke at det kommer noen utenfra og endrer området de bor i, og det blir viktig i teknisk, og det blir riktig disse nærutvalgene, og det blir riktig de andre utvalgene for at det er så mange elementer i den Strømsø-utviklingen som går på oppvekst og helse. Ja, i det hele tatt, så det skal bli spennende. 

00:38:43 Andreas Muri 

På tampen av 2020 kastet Drammens Tidende terningkast over det meste av kommunestyret. Selv fikk jeg en stakkarslig treer, men i denne episoden nå har vi med oss både en femmer og en som er dobbelt så god som meg, ifølge avisa. Hva følte du da du fikk terningkast 6 i avisa, Jørgen? 

00:39:11 Jørgen Harboe Wilhemsen 

Nei, jeg skal jo være så ærlig at det var litt sånn wow-faktor. Du blir jo litt høy på deg selv, og når du får sånne tilbakemeldinger. Det er veldig gøy med sånne tilbakemeldinger, men det er åpenbart et tveegga sverd. Lista er lagt veldig høyt for at jeg kjenner på en måte forventningspresset som ligger på det. Jeg tror ikke jeg får den sekseren til neste år. Da kan jeg ikke skilte med at jeg er fersking, det blir jo dratt fram som en sånn formildende omstendighet at jeg innrømmer at det er ting som ikke jeg kan. 

Men det er grenser for hvor lenge jeg kan bruke det kortet og så bygger det oppunder et at jeg er en person som ny leser sakspapirer og det er jeg er ivrig på å lese sakspapirer. Men det er en sannhet med modifikasjoner eller galt. Så forventningspresset blir ganske stort, og så tenker jeg at det er det. Ja, jeg vet ikke hvordan det føles å få en treer i denne sammenhengen. Det er ikke sikkert at det er like pedagogiske og like motiverende for alle sammen, og å få tore eller ikke for grunnlag for karakter som noen fikk. Så jeg har vært litt ambivalent til det jeg liksom pedagog, så syns jeg ikke dette er noen god løsning. 

Men samtidig så tenker jeg da at særlig de politikerne som sitter i oppvekst- og utdanningsutvalget, de må tåle det all den tid man gir karakter i trettenåringer som jeg er jo selvfølgelig er sterkt imot. Hvis man er politiker og mener at vi skal ha karakterer i skolen, da må du tåle det. Men jeg altså mot karakterer i skolen, så sånn sett så kanskje jeg kunne også være litt imot terningkast på politikere. 

00:41:12 Kristin Surlien 

Ja, Hege, hva tenkte dere da dere lagde denne saken, og hvilken respons håpet dere på? Og fikk dere mange klikk til slutt? 

00:41:23 Hege Breen Bakken 

Jeg kan i hvert fall si med en gang at den myten om at dette ikke vil være interessant for flere enn de 57 personene i kommunestyret. Det er en myte det, og den kan jeg bare skrinlegge. Det ble veldig godt lest. Det er en av de aller mest leste sakene sånn midt i romjula, og det skal mye til å nå de store høydene da, så dette engasjerte og jeg tror jeg har snakket med mange også som synes dette var utrolig interessant, fordi at det var jo en tekst å lese på hver enkelt, sånn at folk følte liksom at de ble litt bedre kjent med de som sitter og representerer dem i kommunen. 

Den kan vi bare. Da, så det er bra, men hvordan vi hvorfor vi gjorde det, eller var jo liksom bakgrunnen for hvorfor vi gjorde det, er at det er motstridende er vel aldri hatt så mange journalister som føler de politiske møtene i drammen som nå da jeg holdt på for noen år siden, så var vi bare en som satt og fulgte med, så nå og nå er vi opp til både 3 og 4 som sitter i kommunestyret og følger med og skrive saker, så vi sitter jo på ganske mye innsikt da som jeg tenkte at dette må vi jo bruke til noe og derfor så snakker vi om den stund, kanskje i hele høst om at kanskje vi skal lage en. 

Så vi var inne på å liksom bruker litt sånn fotballen fotballterminologi altså er det sette opp vårt drømmelag eller noe sånn. Det kan godt hende vi skal gjøre det neste gang hvem er foreløpig jeg? 

Ja, vi må jo endre oss og ikke sant. Men så endte vi opp med å terningkast. Det er et kjent grep for folk. Folk har et forhold til terningen og, og så er det jo vanskelig å liksom sette karakterer på folk, ikke sant? Hvordan skal vi vurdere det? Hvordan skal vi vurdere en ordfører opp mot en som på en måte bare da, men sitter i et utvalg og ikke har en så viktig eller stor rolle da? Så det måtte vi jo ta hensyn til og så ser jeg ser jo vi dette med våre journalistiske briller, sånn at vi vi vurderer jo ikke alt ut ifra hvor mye sakspapir som blir lest. Det regner noe med at folk gjør når du sitter i kommunestyret, så utgangspunktet vårt var jo at når du søker deg til politikken og makta som det gjør gir så man liksom tåle å bli vurdert. 

Ja, og som Jørgen også sa, det var jo også en SV-politiker som også sa det at vi som bestemmer at barna våre skal vurderes og settes karakterer på, må også tåle å få karakterer. Så alt i alt det var ble vel litt sånn debatt da. Jeg la ut en sånn teaser i forkant eller dagen før. Dette kom på trykk, og da tror jeg nok ganske mange ble litt nervøse og spente, men så altså så tror jeg at mye av spenningen da ble utløst da, og at folk egentlig synes dette var litt gøy og stas, og vi har stort sett bare fått positive tilbakemeldinger. Og så skjønner jeg at jeg av og til så er det kanskje kjipt å få en stor eller er, men vi brukte ikke en annen, og det var litt sånn av hensyn til at det kanskje var litt tøft da, så vi vi følte vel at vi var så rause, som vi kunne være da. 

00:44:54 Kristin Surlien 

Ja, det kan jo være kjipt å bli satt på benken også, men da venter vi i spenning da på drømmelaget deres neste gang. 

Da er vi i mål med denne første tårnsamtalen, og vi vil takke Hege og Jørgen for at dere var med, og så vil vi få ønske dere et forventningsfullt og godt nytt år. 

TREKNING JULENØTTER 

00:45:30 Andreas Muri 

Da har vi kommet til trekning av julenøttene våre. 

00:45:34 Kristin Surlien 

Og det vet vi det er mange som har ventet lenge på i stor spenning. 

00:45:39 Andreas Muri 

For å være med i trekningen måtte man svare på 5 spørsmål, og før vi trekker skal vi gå gjennom de riktige svarene. 

00:45:49 Kristin Surlien 

Det første spørsmålet handlet om ordføreren vår, og hvorfor hun er glad for at hun ikke er med på en hjemme hos reportasje. Svaret på dette er at hun ikke hadde pyntet til jul enda, og at det kunne vært når som helst på året. 

00:46:04 Andreas Muri 

Spørsmål 2 dreide seg om en av arbeiderpartiets representanter, hvilket parti kritiserte gard hofsvang i budsjettdebatten. Denne gangen var det Fremskrittspartiet, og du slapp unna kritikken Kristin. 

00:46:19 Kristin Surlien 

Ja, så sannelig. Tredje spørsmål om handlet forhandlingstriks i budsjettforhandlinger i vår samtale med stortingsrepresentant Trond Helleland kunne han avsløre at fersk vestlandslefse har vist seg å være et lurt triks når man skal i forhandlinger med Trine Skei Grande. 

00:46:39 Andreas Muri 

Det fjerde spørsmålet var, hva vil nei til bom ha flere av i kommunestyret? Jo, de vil at alle skal bli heltidspolitikere og for å finansiere dette må vi iallfall sette opp en bomring. 

00:46:56 Kristin Surlien 

Femte og siste spørsmål, hva er bonusmateriale i denne episoden? Og som en av innsenderne så vakkert, svarte nydelig julesang fremført av de supre programlederne, og jeg tror vi skal koste på oss et aldri så lite gjenhør av den vakre sangen. 

00:47:27 Andreas Muri 

Stort vakrere kan det vel ikke bli, og da er det klart for trekning. Og det ligger mange lapper her i denne glassbollen, som vi skal trekke den heldige vinneren. 

00:47:42 Kristin Surlien 

Og for å vise at dette går riktig for seg, legger vi også ut en film av trekningen på vår Facebook-side. 

Her står det Ole Anders Fredheim. 

00:48:04 Andreas Muri 

Og han er da den heldige vinner av et gavekort på den fantastiske Svelvikske restauranten Le Thai. Gratulerer. 

00:48:12 Kristin Surlien 

Gratulerer. 

AVSLUTNING 

00:48:26 Andreas Muri 

Vi er nå ved veis ende i denne første episoden i det nye året, og for vår egen del så gleder vi oss til fortsettelsen. 

00:48:37 Kristin Surlien 

Ja vi har også startet et nyhetsbrev som vil bli sendt ut på e post i forbindelse med hver episode. Da blir du blant de første som får vite. 

00:48:46 Kristin Surlien 

Når en ny episode kommer ut. Hvis du ikke er mottatt nyhetsbrev allerede, er det bare å melde seg på. 

00:48:52 Andreas Muri 

For å melde deg på nyhetsbrevet går du til stemmerfratarnet.no og trykker på knappen som heter abonner på nyhetsbrev. 

00:49:02 Kristin Surlien 

Og på stemmerfratarnet.no finner du også linker til alt det er verdt å vite om podkasten vår. Besøk gjerne nettsiden vår. Så har du noe å gjøre fram til neste episode som vi starter produksjon av i etterkant av kommunestyremøtet i februar. 

00:49:19 Andreas Muri 

Takk for denne gang. På gjenhør. 

00:49:22 Kristin Surlien og Andreas Muri 

Godt nytt år. 

OUTRO 

00:49:29 Kristin Surlien 

Du har lyttet til Stemmer fra tårnet. 

00:49:32 Andreas Muri 

En politisk løypemelding fra drammen. 

00:49:35 Kristin Surlien 

Vi står helt og holdent for våre egne meninger. 

00:49:38 Andreas Muri 

Og er våre egne redaktører. 

00:49:42 Andreas Muri 

Likte du det du hørte? 

00:49:44 Kristin Surlien 

Da setter vi pris på, om du trykker abonner på podkasten vår. 

00:49:48 Kristin Surlien og Andreas Muri 

Og følger oss på Facebook. 

Velkommen
Tårnsamtale: Innledning
Tårnsamtale: Pandemihåndtering
Tårnsamtale: Høyhus på Shell-tomta
Tårnsamtale: Myra ved skisenteret
Tårnsamtale: Forventninger til 2021
Tårnsamtale: Terningkast til kommunestyret
Trekning av julenøtter
Avslutning